Προηγούμενη σελίδα

On-line παραγγελία για εκτύπωση ή και σχεδίαση των διαφημιστικών εντύπων που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας. Έντυπα παρουσίασης επιχείρησης, έντυπα προβολής προσφορών, φυλλάδια delivery – tele menu κλπ.

Προσφορά περιορισμένου χρονου!

Αν υπάρχει έτοιμο δημιουργικό, μπορείτε να το επισυνάψετε στο αντίστοιχο πεδίο.

Εναλλακτικά μπορεί το γραφιστικό τμήμα των εκδόσεων Ξυράφι να δουλέψει προς την κατεύθυνση που εσείς θέλετε! Όταν λάβουμε το τελικό ok, προχωράμε στην εκτύπωση και λαμβάνετε τα έντυπα στην πόρτα σας.