Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινυλίου μόνιμο ή non permanent, μονομερικό ή πολυμερικό, με πλαστικοποίηση ή χωρίς, σε αυτοκόλλητο διάτρητο, αμμοβολής για δεκάδες εφαρμογές σε βιτρίνες, επιγραφές, οχήματα, λαμαρίνες, πλέξι γκλας κλπ.