Προηγούμενη σελίδα

Συγγραφέας: Αλίκη Χ. Σακελλαρίδου

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Alice C. Sachellaridou, M.D. COG. FACOG, γεννήθηκε στην Καβάλα το 1932. Γυµνάσιο Παπασιδέρη Καβάλα 1950.
Doctorat Ιατρικής και Χειρουργικής, Modena 1957. Υποτροφία από τας ΗΠΑ, 1958 – 1964, µε µετεκπαίδευση και ειδικότητα µαιευτικής και γυναικολογικής χειρουργικής. Επιµελητής New Υork University Medical Center Dpt Ο/G New Υork City. Επιµελητής Bellevue Medical Center, Dpt Ο/G New York City. Επιµελητής New Υork Downtown Hospital Dpt Ο/G New Υork City. Μέλος COG. FACOG. Μέλος της Αµερικανικής Ιατρικής Εταιρείας Πολιτείας Νέας Υόρκης. Μέλος της Ακαδηµίας Επιστηµόνων Πολιτείας Νέας Υόρκης. Μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης. Διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης επί µακρόν. Διάφορες έρευνες, µελέτες και συγγράµµατα γυναικολογικής φύσεως, δηµοσιεύσεις. Είναι παντρεµένη από το 1962 µε τον Umberto Boeri, τον διακεκριµένο παιδίατρο.