Προηγούμενη σελίδα

Συγγραφέας: Συμεών Νικ. Μαυρίδης

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Συμεών Νικ. Μαυρίδης γεννήθηκε στην Καβάλα. Είναι κατά σειρά πτυχιούχος Νομικής (2005), Κοινωνικής Διοίκησης (2009) και Πολιτικών Επιστημών (2013) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Διοίκηση του Δ.Π.Θ. (2010) και μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2015) και διδακτορικό δίπλωμα στο τμήμα της Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. (2014). Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δ.Π.Θ. Tο 2015 εκδόθηκε το βιβλίο του: Το δίλημμα ελευθερία ή ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.