Προηγούμενη σελίδα

Συγγραφέας: Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος γεννήθηκε στην Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας το 1962. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής και της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Χριστιανικής Αρχαιολογίας. Από το 1981 ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.