Προηγούμενη σελίδα

Η ιστορία της τρίτης Κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, η οποία διήρκεσε από το 1941 μέχρι το 1944, ήταν για δεκαετίες άγνωστη και μόνον τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί, παράλληλα με αυτοβιογραφικά έργα – μαρτυρίες, ιστορικά έργα στα οποία καταγράφονται εκείνα τα τραγικά για τους κατοίκους της περιοχής γεγονότα.

Στον κατάλογο των έργων και των μαρτυριών που αφορούν την τρίτη βουλγαρική Κατοχή έρχεται να προστεθεί το βιβλίο του Θεολόγου, Συνταξιούχου Γυμνασιάρχη, Ιωάννη Βαρδαβούλια, Ένα παιδί μαθαίνει τη ζωή μεγαλώνοντας στο Θεολόγο Θάσου. Βουλγαρική Κατοχή ’41 -44. Δεν πρόκειται για ιστορικό έργο, όπως ο ίδιος πολλές φορές επαναλαμβάνει. Πρόκειται, όμως για μια κατάθεση αναμνήσεων επώδυνων ενός παιδιού το οποίο σε τρυφερή ηλικία βίωσε, εκτός από την ορφάνια, τις αγριότητες των Βουλγάρων κατακτητών στον μικρόκοσμο του Θεολόγου Θάσου. Οι εμπειρίες από όσα έβλεπε και μάθαινε καθημερινά ωρίμασαν πρόωρα το παιδί εκείνο.

ISBN

978-618-5246-14-3, 978-618-5246-16-7

Διάσταση βιβλίου

29,50×21,00cm

Αριθμός σελίδων

332 (Α' τόμος) & 336 (Β' τόμος)

Συγγραφέας

Ιωάννης Γ. Βαρδαβούλιας

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Γεννήθηκε στο Θεολόγο της Θάσου στις 2-2-1934. Εξαετής έμεινε ορφανός και τον τράνεψε η γιαγιά του. Τέλειωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές στο 6/τάξιο Γυμνάσιο αρρένων Καβάλας, δεύτε­ρης θετής του Πατρίδας.
Στάλθηκε με υποτροφία του Οικ. Πατριαρχείου στην Κων­στα­ντινούπολη και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Χάλ­κης. Με φροντίδα, προστα­σία και κηδεμονία του μητροπολίτου Καβάλας, και μετέπειτα Αρχι­επι­σκόπου πάσης Ελλά­δος Χρυ­σοστόμου και του Οικουμ. Πατριάρχου Αθηναγόρα. Μετά την επιτέλεση και της στρατιωτικής του θητείας, ως έφεδρος Αξιωματικός, υπη­ρέτησε ως κα­θη­­γητής Μέσης Εκπαιδεύσεως σε διάφορα Γυμνάσια και Λύ­κεια της Μακεδονίας. Συντα­ξιοδο­τήθηκε με τον βαθμό του Γυμ­νασιάρχη.
Τελευταία διαμένει στη «θε­τή», όπως λέει, ιδιαίτερή του πατρί­δα στην Καβάλα.