Προηγούμενη σελίδα

Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό του σχολείου. Παράλληλα υιοθετήθηκαν στοιχεία της εθνογραφικής έρευνας καθώς συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε υποστηρικτικά φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και μαρτυρίες από παλιούς δασκάλους και μαθητές του. Από τη μελέτη των παραπάνω φαίνεται ότι το Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με πολλές δυσκολίες. Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, η πληθυσμιακή μεταβολή, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις επηρέασαν την οργανικότητά του και παράλληλα την κτηριακή του υποδομή. Η οργάνωση του σχολικού βίου, η δημιουργία σχολικού κήπου ακολουθεί την παγκόσμια αντίληψη για την εφαρμογή της αρχής της εργασίας και της αυτενέργειας στο σχολείο. Επίσης η οργάνωση των γυμναστικών επιδείξεων, ο εορτασμός των εθνικών εορτών είναι σε συνάρτηση με την αντίληψη της εποχής για το σκοπό της εκπαίδευσης. Οι κοινωνικές δράσεις του σχολείου όπως τα συσσίτια των μαθητών επιβλήθηκαν από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν κυρίως μετά την κατοχή. Εκπαιδευτικοί λόγοι οδήγησαν στη λειτουργία άλλων θεσμών μέσα στο Δημοτικό Σχολείο, όπως της νυχτερινής σχολής και του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, και του επιμορφωτικού κέντρου εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση των δασκάλων. Συμπερασματικά το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και παρά τις μεταβολές που έχει υποστεί σε όλο το πλέγμα των δομών του διαχρονικά συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει στην επιτυχία του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί.

ISBN

978-618-5246-27-3

Αριθμός σελίδων

114

Διάσταση βιβλίου

29,50×21,00cm

Συγγραφέας

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης